23 października Sejm przegłosował projekt zmian prawnych w zakresie cen transferowych. Celem proponowanych regulacji jest przede wszystkim uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Przewiduje się, że proponowane zmiany będą obowiązywały już od 2019 r.

Zmiany w zakresie cen transferowych idą w kierunku zmniejszenia obowiązków administracyjnych związanych z dokumentowaniem transakcji, co z punktu widzenia podatnika należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie proponowane regulacje kładą nacisk na obowiązek zawierania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych – tym samym dają organom podatkowym narzędzia do coraz bardziej wnikliwej weryfikacji i oceny rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Biorąc pod uwagę charakter proponowanych zmian należy uznać, że jedynym praktycznym narzędziem pomocnym w potwierdzeniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest analiza benchmarkingowa przygotowana przy wykorzystaniu danych porównawczych.

Kluczowe zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych od 2019 r., obejmą:

1)      Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami krajowymi (posiadającymi siedzibę lub zarząd w Polsce), w sytuacji gdy podmioty te nie korzystają ze zwolnień wskazanych w ustawie i nie wykazują straty podatkowej;

2)      Zmianę podejścia do ustalania progów dokumentacyjnych, w konsekwencji zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych dla wielu podmiotów;

3)      Obowiązek przygotowania analizy porównawczej lub opisu zgodności dla każdej transakcji podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu;

4)      Wprowadzenie uproszczeń (tzw. safe harbours) dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej o ile zostaną spełnione specyficzne wymagania określone w ustawie;

5)      Wydłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla dokumentacji lokalnej oraz 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego dla dokumentacji grupowej;

6)      Możliwość wykorzystania dokumentacji grupowej stworzonej przez inny podmiot z Grupy, tym samym brak konieczności samodzielnego sporządzania takiej dokumentacji;

7)      Zwolnienie dokumentacyjne dla transakcji które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

8)      Możliwość stosowania metod i technik wyceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi innych niż wymienione w ustawie;

9)      Zasady stosowania korekt cen transferowych zarówno do przychodów i kosztów związanych z realizacją transakcji powiązanych;

10)   Doprecyzowanie instrumentów identyfikowania i weryfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (tj. non-recognitionoraz recharacterization) zgodnie z wytycznymi OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS);

11)   Wprowadzenie elektronicznego raportowania cen transferowych (TP-R) w miejsce deklaracji CIT/TP i PIT/TP.

Copyright by InfoCredit. Design by TWINS STUDIO

Wykorzystujemy technologię plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Korzystając z witryny InfoCredit wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce prywatności.Zamknij komunikat